ติดต่อเรา

ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 053-944386

โทรสาร: 053-944386

e-mail: scicenter86@gmail.com และ pharmacy_psc@cmu.ac.th

Pharmacy Service Center

พิกัดแผนที่บน Google Map


View คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ in a larger map

กรุณาฝากข้อความเพื่อให้ทางศูนย์ติดต่อกลับ

ชื่อของคุณ (โปรดระบุ)

อีเมล์ของคุณ (โปรดระบุ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ